Merkataritza-asegurua

Aseguruen bitartekaritza

Web gune honetan eskaintzen diren aseguru-polizen bitartekaria ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO S.L. da. ABANCAri lotutako banku-aseguruen operadore bat da eta egoitza sozialaren helbidea honakoa da: Avenida de la Marina nº 1, 4ª planta, A Coruña. A Coruñako Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago (3321 liburukia, 64. folioa, C-38698 orria), baita Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiko Aseguru Bitartekarien Administrazio Erregistro Berezian ere, OV-0044 zenbakiarekin, eta honako IFKa du: B-70049630. Aseguruen banaketaren inguruko 3/2020 Errege Lege-Dekretuak eskatzen dituen erantzukizun zibileko asegurua eta finantza-ahalmena du.

CASER-Caja de Seguros Reunidos Cía de Seguros y Reaseguros S.A. aseguru-etxearekin (IFK: A-28013050) kontratatutako aseguru-poliza; helbide soziala: Avda. Burgos, 109. 28050 (Madrid). Erakunde merkaturatzailea: ABANCA Corporación Bancaria S.A. Informazio gehiagorako, kontsulta ezazu ABANCA Corporación Bancaria S.A-ren bulego-sarea.