Seguro Fogar

Mediación de seguros

Prima media de contratación das pólizas comercializadas por ABANCA Seguros no primeiro trimestre de 2016. A cota variará en función da modalidade de seguro contratada, condicións do tomador/asegurado do seguro e da persoa ou obxecto a asegurar. As tarifas dos seguros están suxeitas ás normas de subscrición establecidas pola compañía aseguradora.

As pólizas de seguros ofertadas nesta web son mediadas por ABANCA Mediación, Operador de Seguros Vinculado S.L., operador de banca-seguros vinculado, con domicilio social en Avenida da Mariña nº 1, 4ª planta, A Coruña, inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 3321, folio 64, folla C-38698 e no Rexistro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións co nº OV-0044 e provisto de C.I. F: B-70049630. Con Seguro de Responsabilidade Civil, Capacidade Financeira esixidos pola Lei 26/2006 de Mediación de Seguros e Reaseguros Privados.

Operador de banca-seguros vinculado a: Sanitas, Direct Seguros, Caser, Allianz, Plus Ultra Seguros, Genworth, Alico, Axa, Reale, ABANCA Vida e Pensións, xerali, Adeslas, FIATC, Pelayo, Cardif, Zurich, Chartis Europe, Liberty, Grupo MAPFRE, ASEFA, Previsión Mallorquina, Arag, COFACE, Musaat, Mutuapesca, Cesce, Expertia, Mutua de Propietarios, Das, CNP Vida, Clickseguros e Almudena Seguros.