Seguro Saúde

Mediación de seguros

As pólizas de seguros ofertadas nesta web son mediadas por ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO S.L. operador de banca-seguros vinculado, con domicilio social en Avenida da Mariña nº 1, 4ª planta, A Coruña, inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 3321, folio 64, folla C-38698 e no Rexistro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións co nº OV-0044 e provisto de C.I. F: B-70049630. Con Seguro de Responsabilidade Civil, Capacidade Financeira esixidos pola Lei 26/2006 de Mediación de Seguros e Reaseguros Privados.

Operador de banca-seguros vinculado a: Sanitas, Direct Seguros, Caser, Allianz, Plus Ultra Seguros, Genworth, Alico, Axa, Reale, ABANCA Vida e Pensións, Generali, Adeslas, FIATC, Pelayo, Cardif, Zurich, Chartis Europe, Liberty, Grupo MAPFRE, ASEFA, Previsión Mallorquina, Arag, COFACE, Musaat, Mutuapesca, Cesce, Expertia, Mutua de Propietarios, Das, CNP Vida, Clickseguros e Almudena Seguros.