Seguro Saúde

Mediación de seguros

As pólizas de seguros ofertadas nesta web son mediadas por ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO S.L. operador de banca-seguros vinculado, con domicilio social en Avenida da Mariña nº 1, 4ª planta, A Coruña, inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 3321, folio 64, folla C-38698 e no Rexistro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións co nº OV-0044 e provisto de C.I. F: B-70049630. Con Seguro de Responsabilidade Civil, Capacidade Financeira esixidos pola Lei 26/2006 de Mediación de Seguros e Reaseguros Privados.

Operador de banca-seguros vinculado a: ABANCA Vida e Pensións, AIG, Adeslas, Almudena, Allianz, ARAG, ASEFA, AXA, CASER, CARDIF, Clickseguros, CNP, COFACE, CESCE, DAS, Direct Seguros, Europ Assistance, Expertia, FIATC, Generali, Helvetia, Liberty, Línea Directa, Metlife, MAPFRE, Musaat, Murimar, Mutua de propietarios, Mutuapesca, Pelayo, Plus Ultra Seguros, Previsión Mallorquina, Preventiva, REALE, Sanitas, Solunion, Zurich.