Seguro Vida

Mediación de seguros

As pólizas de seguros ofertadas nesta web son mediadas por ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO S.L. Inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 3092, folio 73, folla C-38698. Tamén está inscrita no Rexistro Especial de Mediadores da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións co nº OV-0044. E ten o seguro de responsabilidade civil e capacidade financeira que esixe a Lei 26/2006 de Mediación de Seguros e Reaseguros Privados. O seu CIF é B-70049630.

Operador de banca-seguros vinculado a: Sanitas, Direct Seguros, Caser, Allianz, Plus Ultra Seguros, Genworth, Alico, Axa, Reale, ABANCA Vida e Pensións, xerali, Adeslas, FIATC, Pelayo, Cardif, Zurich, Chartis Europe, Liberty, Grupo MAPFRE, ASEFA, Previsión Mallorquina, Arag, COFACE, Musaat, Mutuapesca, Cesce, Expertia, Mutua de Propietarios, Das, CNP Vida, Clickseguros e Almudena Seguros.