Programa ABANCA Innova

Non precisamos que teñas un máster en intelixencia artificial nin en big data, pero si que sexas desas persoas que pensan “Isto poderíase ter feito doutra forma”. Tes algunha idea para mellorar o teu banco?

#faiquesuceda

Queres unha bolsa para formarte nas últimas técnicas de innovación? Se tes unha idea para mellorar calquera aspecto relacionado co teu diñeiro, este programa é para ti. Buscamos 5 mozos que queiran cambiar as cousas, mentes inquietas que crean que hai unha morea de ideas esperando a ser creadas. Persoas ás que non lles importe ir pola ruta menos transitada ou abrir novos camiños.

Que ofrecemos? 5 bolsas para participar nun plan formativo de 12 semanas de Lean Innovation baseado na metodoloxía Kickbox de Adobe. Ademais, unha desas cinco persoas continuará traballando durante 1 ano en ABANCA para facer realidade o seu proxecto. Envía a túa idea antes do 27 de marzo.

Participa! É o teu futuro!

Só necesitamos os teus datos e unha idea, así de fácil! Pero non unha idea calquera, claro. Ten que estar relacionada coa actividade de ABANCA: solucionar as necesidades financeiras das persoas e das empresas (novos produtos, servizos, e novas necesidades!). Un xurado valorará as propostas e a finais de abril publicaremos os nomes das persoas que participarán nesta iniciativa de promoción da innovación de ABANCA. Podes ser ti!

Bases do programa ABANCA Innova

O programa ABANCA Innova é un plan formativo intensivo de 12 semanas de Lean Innovation baseado na metodoloxía Kickbox de Adobe que terá lugar en ABANCA. Aprenderás habilidades e metodoloxías para crear a túa propia start up ou desenvolver proxectos de innovación en ABANCA.

O programa comezará o 1 de maio de 2018, e terá unha duración de 3 meses. Desenvolverase nas instalacións de ABANCA de A Coruña. A formación irá acompañada dunha bolsa de estudos de 600 € brutos mensuais.

Ao finalizar este período seleccionarase unha persoa, á que se lle realizará un contrato por 1 ano con ABANCA. Durante ese tempo participará no desenvolvemento dun proxecto de innovación. Os requisitos para participar son os seguintes:

  • Presentar unha idea ou un proxecto de carácter innovador para o sector financeiro, por exemplo, propostas sobre novos servizos, novos produtos, canles; ou que redunden na mellora da experiencia do cliente; aplicacións, etc.
  • Ter, na data de presentación da solicitude, unha titulación universitaria de grado, licenciado ou enxeñeiro superior, diplomado ou enxeñeiro técnico, ou algún título de máster ou posgrao universitario, nalgunha das universidades ou outros centros docentes de Galicia, Asturias e León.
  • Non ter traballado, baixo as modalidades de contratación laboral ou mercantil, coa titulación coa que participas.
  • Enviar a solicitude a través do formulario desta web, ata o 27 de marzo de 2018. Só se admitirán solicitudes que veñan a través deste formulario.

Só nos poderás enviar unha proposta (se tes varias ideas, quédate coa mellor). Se foches seleccionado, comunicarémoscho a semana do 20 de abril.

Condicións

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. ("ABANCA") incorporará aos seus ficheiros os datos que facilites e/ou que se xerarán coa túa solicitude, para:

  • xestionar a túa solicitude, incluido a valoración da túa candidatura para optar a unha das prazas do Programa ABANCA Innova. Para iso, ABANCA poderá requerir que expoñas a túa idea ou proxecto ante un xurado composto por personal interno de ABANCA e/ou das empresas do seu grupo económico, e por esa razón consintes que lles comuniquemos os teus datos a este personal (as respectivas actividades das empresas do grupo económico de ABANCA comprenden as de tipo financeiro, nas súas diversas modalidades, social, asegurador, inmobiliario, marketing e servizos de consultoría e asesoramento)
  • tramitar, no caso de que a túa candidatura resulte seleccionada, a concesión da bolsa, así como xestionar, seguir e coordinar as accións formativas e prácticas que desenvolverás en ABANCA coa bolsa. Para tramitar a concesión, ABANCA poderá ceder os teus datos á entidade ou organismo fundacional ou educativo co que formalice o acordo da concesión. No caso de que resultes seleccionado/a para ocupar unha praza no Programa ABANCA Innova, ABANCA poderá publicar os teus datos identificativos, formativos e de residencia, así como a túa condición de seleccionado/a e de beneficiario/a da bolsa nos medios de comunicación que ABANCA estime convenientes, así como nas redes sociais (por ex., Facebook e/ou Twitter) e nas web das que ABANCA sexa titular. Con esta aceptación consintes a cesión dos teus datos para esas publicacións.

Salvo que che indicásemos outra cousa, é necesario que respondas a todas as cuestións plantexadas por ABANCA nesta solicitude. Se te negases a facilitarnos os datos requeridos, será imposible xestionar a túa solicitude.

Para exercer o teu dereito de acceder aos teus datos, rectificalos, cancelalos ou opoñerte ao seu tratamento, poderás enviar un escrito ao departamento de Capital Humano de ABANCA, en Rúa Nova 30, 6ª planta, 15003 (A Coruña).

Ao presentar esta solicitude consintes expresamente a cesión a ABANCA, en exclusiva e sen limitación temporal nin xeográfica algunha, de todos os dereitos de explotación (incluidos os dereitos de reproducción, distribución, comunicación pública e transformación), sen limitación algunha ao seu exercicio, sobre as ideas ou proxectos que aportes no ámbito do Programa ABANCA Innova, así como sobre calquer desenvolvento ou resultado que de tales ideas ou proxectos se realice ou derive, xa sexa en dito ámbito ou fora de el (por exemplo, metodoloxías, dominios, landing pages, cuestionarios, deseños, etc.)

Error al enviar el formulario. Por favor, inténtalo más tarde

Hai moitas cousas que non sabes de ABANCA

A nosa banca móbil é a mellor valorada do mercado. Temos unha tarifa plana de Seguros. E unha conta Clara, que fai as cousas como ti as farías. E as nosas hipotecas chámanse Mari Carmen, porque son menos hipoteca e máis persoa. Descubre por que ABANCA é un banco de sentir común.

Seguro que sabes de alguén a quen lle gustaría gañar unha destas bolsas. Compártello!

Bases do programa ABANCA Innova

O programa ABANCA Innova é un plan formativo intensivo de 12 semanas de Lean Innovation baseado na metodoloxía Kickbox de Adobe que terá lugar en ABANCA. Aprenderás habilidades e metodoloxías para crear a túa propia start up ou desenvolver proxectos de innovación en ABANCA.

O programa comezará o 1 de maio de 2018, e terá unha duración de 3 meses. Desenvolverase nas instalacións de ABANCA de A Coruña. A formación irá acompañada dunha bolsa de estudos de 600 € brutos mensuais.

Ao finalizar este período seleccionarase unha persoa, á que se lle realizará un contrato por 1 ano con ABANCA. Durante ese tempo participará no desenvolvemento dun proxecto de innovación. Os requisitos para participar son os seguintes:

  • Presentar unha idea ou un proxecto de carácter innovador para o sector financeiro, por exemplo, propostas sobre novos servizos, novos produtos, canles; ou que redunden na mellora da experiencia do cliente; aplicacións, etc.
  • Ter, na data de presentación da solicitude, unha titulación universitaria de grado, licenciado ou enxeñeiro superior, diplomado ou enxeñeiro técnico, ou algún título de máster ou posgrao universitario, nalgunha das universidades ou outros centros docentes de Galicia, Asturias e León.
  • Non ter traballado, baixo as modalidades de contratación laboral ou mercantil, coa titulación coa que participas.
  • Enviar a solicitude a través do formulario desta web, ata o 27 de marzo de 2018. Só se admitirán solicitudes que veñan a través deste formulario.

Só nos poderás enviar unha proposta (se tes varias ideas, quédate coa mellor). Se foches seleccionado, comunicarémoscho a semana do 20 de abril.