Menu

Online kontua

Lege baldintzak

Produktuei buruz

Multzo hau ordaindutako Online kontu korronte batek osatzen du. Gainera, kontu honi lotutako zordunketa-txartel bat kontrata dezakezu eta jaulkipen eta mantentze-gastuak doakoak izango dira urtebetez. Nahi dituzun kreditu- edo zordunketa-txartel guztiak lotu ahal dizkiozu.

Kontura aplikatzen da sei hileko likidazioaren % 0,10ko UTB, eta 3.000€tik gorako saldoari aplikatzen zaio.

Nahi dituzun faktura, ordainagiri eta antzeko dokumentu guztien ordainketak kosturik gabe helbidera ditzakezu, eta kanbio-dokumentuak (kanbio-letrak, txekeak eta zor-agiriak) kobrantza- edo deskontu-kudeaketan aurkeztu.

Ez gaude behartuta zorpekoei arreta eskaintzera. Hala ere, sortzen badira, funtsak berehala birjarri behar dituzu eta une bakoitzean ezarritako interesak eta komisioak sortu.

1. Titularrak eta kontratuaren iraupena.

Kontratu hau mugagabea da eta pertsona fisikoak baino ez ditu onartzen. Bertan, hurrengoak ager daitezke:

2. Kontratuaren ebazpena.

Bai zuk (titularrak) bai erakundeak (ABANCAk) kontua edozein momentutan itxi dezakegu, inolako arrazoirik gabe eta abian dauden eragiketak kontuan hartu gabe. Kontuaren ebazpenak ez dizu kostu gehigarririk ekarriko.

Ixteko, hilabete lehenago jakinarazi behar diguzu. Guk itxi behar badugu, bi hilabete lehenago jakinaraziko dizugu, kontratuaren baldintzarik hautsi ez baduzu behintzat.

Kontratua automatikoki indargabetuko da goian adierazitako baldintzak betetzeari uzten badiozu edo multzo hau osatzen duten produkturen bat bertan behera uzten baduzu.

3. Baldintzak aldatzea.

Kontratu hau osatzen duten produktuen ezaugarriak eta baldintzak aldatzeko eskubidea gordetzen dugu. Aldaketa zuretzat (titularrarentzat) mesedegarriagoa bada, berehala aplikatuko dugu.

Gainerako kasuetan, aldaketa indarrean jarri behar den eguna baino bi hilabete lehenago jakinaraziko dizugu. Nahi baduzu, epe horretan, kontratua bertan behera utz dezakezu, inolako kosturik gabe. Kontsumitzailea ez bazara, epea hilabetekoa izango da.

4. Gordailuak bermatzeko funtsa.

ABANCA, Kreditu Erakundeen Gordailuak Bermatzeko Funtsari atxikita dago. Funts hori urriaren 14ko 16/2011 Errege Lege-Dekretuaren bidez sortu zen (urriaren 15eko BOE, 249. zk.). Gordailuak Bermatzeko Funtsak bermatutako gehieneko zenbatekoa EHUN MILA (100.000) eurokoa da.

Bermatutako zenbatekoa gordailugile bakoitzeko aplikatuko dugu, pertsona fisikoa edo juridikoa izan, eta titular gisa agertzen garen diru-gordailuen kontuen kopurua eta mota edozein izanda ere.

Zenbatekoa kontuaren titularren artean banatuko da, kontratuan aurreikusitakoaren arabera eta, hala badagokio, zati berdinetan.

5. Banku-kontuak lekualdatzeko oinarri komunak.

ABANCA banku-kontuak lekualdatzeko oinarri komunei atxikita dago. Ondorioz, zurekin (titularrarekin) arituko gara elkarlanean, lekualdaketa arin eta azkarra egiteko beharrezkoak diren izapideak egiteko.

Oinarri horiek ordainketen operatiba kreditu-erakunde batetik beste batera aldatu nahi duten titularrei aplikatzen zaizkie, nazio-esparruaren barruan. Kontu zaharreko titular guztiek izan behar duzue kontu berriko titular. Testuinguru honetan, bezeroa hurrengoa da: kontuaren titular gisa esku hartzen duen eta kontua bere jarduera ekonomiko, komertzial edo profesionalarekin zerikusirik ez duten helburuetarako erabiltzen duen pertsona fisikoa.