Menu

ABANCA Taldeko enpresak

Jarraian, ABANCA Talde Ekonomikoko enpresak zerrendatzen dira. Enpresa horien jarduerak sektore hauetakoak dira: finantza, gizartea, aseguruak, higiezinetako inbertsioa, prestakuntza, marketina eta aholkularitza-zerbitzuak. Horiek guztiak gure Pribatutasun Politikan aipatzen dira.

Izena IFK Helbidea
ABANCA Corporación Bancaria SA IFK

A70302039

Helbidea

Betanzos (A Coruña - España), Cantón Claudino Pita 2, 15300.

Portugalen, ABANCA Corporación Bancaria SA-k Lisboako sukurtsalaren (helbidea: Rua Castilho 20, 1250-069 eta IFK: 980464897) bidez jarduten du.

En Suiza, ABANCA Corporación Bancaria, S.A. opera a través de su sucursal sita en Ginebra, Rue du Mont-Blanc nº 14, CP 1211 Suiza y con CHE-112.476.433.

Floridan, ABANCA Corporación Bancaria, S.A.k bere sukurtsalaren bidez jarduten du, helbide honetan: Miami, 1395 Brickell Avenue Suite 1500, Miami, FL 33131; TIN zenbakia: ESA70302039.

ABANCA Servicios Financieros, EFC SA IFK

A28197036

Helbidea

A Coruña - España, Rúa Nueva 30, 15003.

Portugalen, ABANCA Servicios Financieros, EFC, SA-k Oportoko sukurtsalaren (helbidea: Praça do Bom Sucesso 131, 4150-149 eta IFK: 980147085) bidez jarduten du.

ABANCA Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros SA IFK

A15140387

Helbidea

A Coruña - España, Avda. Marina, 1, 3ª planta, 15001

ABANCA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculados SL IFK

B70049630

Helbidea

A Coruña - España, Avda. Marina, 1, 4ª planta, PK 15001

Portugalen, ABANCA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculados SL-k Lisboako sukurtsalaren (helbidea: Rua Castilho 20, 1250-069 eta IFZ: 9804051909) bidez jarduten du.

ABANCA Mediación Correduría de Seguros Generales SA IFK

A15232135

Helbidea

A Coruña - España, Avda. Marina, 1, 1ª planta, 15001

ABANCA Corporación Bancaria, División Inmobiliaria SL IFK

B70193321

Helbidea

A Coruña - España, C/Galileo Galilei 8, 2ª planta, 15008

ABANCA Gestión Operativa SA IFK

A15232135

Helbidea

A Coruña - España, Avda. de Linares Rivas 30-31, 3ª planta, 15005

ABANCA Gestión de Activos, SGIIC, S.A. IFK

A79389672

Helbidea

Madrid - C/Serrano 45, 3ª planta, CP 28001

Bankoa ABANCA EPSV Individual IFK

V20202610

Helbidea

Donostia - San Sebastián, España, Avda. de la Libertad nº 5, CP 20004

Bankoa ABANCA LAN EPSV de Empleo IFK

V20824827

Helbidea

Donostia - San Sebastián, España, Avda. de la Libertad nº 5, CP 20004

TARGOBANK S.A.U. CIF

A79223707

Helbidea

Madrid - España, C/Ramírez de Arellano 29, CP 28043