Empresas do Grupo ABANCA

A continuación, enuméranse as empresas do Grupo Económico ABANCA, cuxos sectores de actividade comprenden o financeiro, social, asegurador, inmobiliario, de investimento mobiliario, de formación, de marketing e de servizos de consultoría e asesoramento, ás que facemos referencia na nosa Política de Privacidade.

Nome CIFEnderezo
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. CIF

A70302039

Enderezo

Betanzos (A Coruña - España), en C/Cantón Claudino Pita n.º2, CP 15300.

En Portugal, ABANCA Corporación Bancaria, S.A. opera a través da súa sucursal sita en Lisboa, Rua Castilho nº 20, CP 1250-069 e con NIPC 980464897.

ABANCA Servicios Financieros, E.F.C., S.A. CIF

A28197036

Enderezo

A Coruña - España, C/Rúa Nueva, n.º 30, CP 15003.

En Portugal, ABANCA Servicios Financieros E.F.C., S.A. opera a través da súa sucursal sita en Porto, Praça do Bom Sucesso, nº 131, CP 4150-149 e con NIPC 980147085.

ABANCA Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros, S.A. CIF

A15140387

Enderezo

A Coruña - España, Avda. Marina, 1, 3ª planta, CP 15001

ABANCA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculados, S.L. CIF

B70049630

Enderezo

A Coruña - España, Avda. Marina, 1, 4ª planta, CP 15001

En Portugal, ABANCA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculados, S.L. opera a través da súa sucursal sita en Lisboa, Rua Castilho nº 20, CP 1250-069 e NIPC 980405190.

ABANCA Mediación Correduría de Seguros Generales, S.A. CIF

A15232135

Enderezo

A Coruña - España, Avda. Marina, 1, 1ª planta, CP 15001

ABANCA Corporación Bancaria, División Inmobiliaria, S.L. CIF

B70193321

Enderezo

A Coruña - España, C/Galileo Galilei 8, 2ª Planta, CP 15008

ABANCA Gestión Operativa, S.A. CIF

A15232135

Límite

A Coruña - España, Avda. de Linares Rivas 30-31, 3ª planta, CP 15005