ABANCA Persoal "Me importas Tú"

Es un cliente especial. Para ti, unha banca especial.

Andrés Petisco Director de Banca Persoal
Santiago

ABANCA Persoal é un servizo feito por e para ti. Por iso é persoal, porque che ofrece un trato único e diferente, exclusivo.

Porque disporás do teu propio asesor/xestor persoal. Porque accederás a un mundo de novos produtos e servizos exclusivos. E porque é a nosa forma de demostrarche que, por riba de todo, importas Ti.

Que che ofrece ABANCA Persoal?

Servizo
personalizado

Ofrecémosche as mellores estratexias de investimento en función das túas necesidades individuais e, grazas ao noso amplo coñecemento dos mercados, informarémosche sobre os distintos produtos financeiros que máis se che axusten.

Mónica Vázquez. Xestora persoal de ABANCA
Mónica Vázquez
Directora de ABANCA Persoal

Xestores e asesores de Banca persoal

Poñemos ó teu dispor a un grupo de expertos profesionais con experiencia e formación, con máis de 100 xestores e asesores acreditados, cos que compartir as túas necesidades específicas e as características do teu patrimonio, ofrecendo un trato diferencial e unha ampla gama de produtos e servizos. Poderás contar cun asesor ou xestor persoal, cunha ampla experiencia en mercados financieiros, produtos e fiscalidade. Ademais, disporás dun horario de atención especial para dar resposta ás túas necesidades.

Atención e información financeira e fiscal

Estaremos dispoñibles sempre que o necesites para ofrecerche a nosa mellor solución cando o requiras. Especializados en proporcionar as mellores estratexias de investimento para cada cliente sobre a base do coñecemento das túas necesidades individuais e o amplo coñecemento dos mercados. Ademais, informarémosche con detalle sobre a tributación dos distintos produtos financieiros.

Información integral

 • Información de posición global: información periódica resumida de todas as túas relacións con ABANCA de forma fácil e sinxela a través dun único extracto integrado.

 • Información patrimonial: no caso de que se che asignara un asesor persoal, a nosa forma de análise e a nosa aplicación tecnolóxica permítennos ofrecherche un informe integral das túas inversións cunha análise exhaustiva da evolución e o rendemento da túa carteira.

 • Información mensual de mercados.

Produtos
persoais

ABANCA Persoal é unha forma de entender a banca onde a persoa é o primeiro. É unha banca especial para un cliente especial, que ofrece un mundo de produtos e vantaxes exclusivas. Máis persoais.

Jorge Senín. Xestor individual de ABANCA
Jorge Senín
Asesor de Banca Persoal

Xestión diaria persoal

 • Conta Premium Banca Persoal con condicións especiais.

 • Contas a prazo e depósitos crecentes cunha rendibilidade fixa e crecente respectivamente.

 • Tarxeta de crédito de Banca Persoal, deseñada especificamente con condicións de acceso e mantemento personalizadas.

Produtos de investimento

 • Fondos de investimento. Permiten diversificar o risco, a liquidez e o acceso a calquera mercado e estilo de investimento. Con dispoñibilidade de fondos perfilados e dunha selección de fondos de marca propia e de xestoras internacionais, baseada nunha xestión profesional e multidisciplinar.

 • ETFs. Acceso ao importante mundo de ETFs cotizados, cunha grande variedade de oferta de activos.

 • Renda variable. Acceso á máis ampla oferta de títulos de distintos mercados mundiais, incluíndo unha oferta de selección de activos nos principais mercados e adaptada ao segmento.

 • Renda fixa. Selección de títulos de débeda pública e renda fixa privada, de diversos mercados. Engádeselle información completa e detallada de cada título para facilitar a toma de decisións e o seguimento da inversión en todo momento.

 • Depósitos estruturados e contratos financeiros atípicos. Oferta específica para o segmento que permite establecer un perfil de redibilidade e risco, cunha remuneración vinculada a un ou varios activos podendo asumir posicións de maior ou menor risco.

Seguros e plans de pensións

Todo un amplo catálogo especializado en ofrecer xusto o que clientes como tú precisan. Diversa oferta de plans de pensións individuais e extenso catálogo de seguros de variada tipoloxía (vida, fogar, vehículos, saúde e outros como asistencia en viaxe, responsabilidade civil, retirada de carné, etc.).

Tarifa plana de valores

Poderás realizar as túas operacións de compra-venda de valores a través do Broker ABANCA de forma cómoda e sinxela e con condicións moi vantaxosas.

Solucións de finanzamento

Especialmente adapadas ás túas necesidades. Con produtos como conta de crédito ABANCA, a Hipoteca Mari Carmen a tipo fixo e variable, o Préstamo Persoal 24 horas, etc., axustados ás túas circunstancias personais e condicións premium.

Vehículos
de investimento

A nosa experiencia permítenos ofrecerche diferentes alternativas para que elixas o produto que mellor se che adapta.

Sabela Araujo. Asesora Banca Persoal
Sabela Araujo
Asesora de Banca Persoal

Xestión perfilada

Estratexias específicas para cada un dos fondos. Xestión activa. Distinguimos catro perfís de risco dos fondos:

 • Conservador.

 • Moderado.

 • Decisivo.

 • Agresivo.

Construción de carteiras

Cando queiras que che axudemos a construir a túa carteira, buscaremos maximizar a ratio redibilidade/risco, minimizando o risco nos perfís máis defensivos (consevador e moderado) e maximizando a rendibilidade asumindo un maior risco nos máis arriscados (decidido e agresivo).

Proceso
de xestión
con asesores

No caso de que se che asignara un asesor de Banca persoal, este buscará ofrecerche o mellor servizo, con eficacia e iniciativa, articulando unha estratexia onde te acompañamos ao longo de todo o proceso de forma que garanta un asesoramento planificado adaptado ao seu perfil e necesidades, ao momento de mercado, e ferramentas e información de seguimento e control. Todo co obxectivo dunha correcta optimización do teu patrimonio coa máxima calidade.

Patricia García. Asesora Banca Persoal
Patricia García
Asesora de Banca Persoal

Análise do cliente

 • Perfil de investimento, coñecementos e experiencia, situación financeira e obxectivos de investimento.

 • Rendibilidade / risco.

 • Necesidades de liquidez.

 • Capacidade para asumir perdas.

 • Horizonte temporal.

 • Implicacións e impactos fiscais.

Planificación

 • Planificación da renda financeira / fiscal dos investimentos.

 • Necesidades financeiras.

 • Planificación da xubilación.

 • Planificación en función do ciclo de vida.

Elaboración da proposta

 • Dentro do contorno macroeconómico analizado.

 • Combinación de activos a través de ferramentas que permiten adecuar e controlar que a rendibilidade, o risco e a liquidez se axustan ao teu perfil investidor.

 • Combinación de activos convenientes para o cliente.

Implementación de estratexias

 • Supervisión da correcta execución da proposta e das operacións incluídas que o cliente decida realizar.

 • Control dos tempos de investimento.

Seguimento e control

 • Adecuación da carteira, asesorada no tempo, ás oportunidades de mercado e ás necesidades do cliente.

 • Revisión periódica de resultados e análise de potenciais cambios na carteira, asesorada conforme os seus obxectivos e circunstancias persoais.

 • Informes integrais personalizados de posición e rendibilidade de produtos, que lle permiten realizar un seguimento detallado da evolución e o rendemento dos seus investimentos.

Tecnoloxía
e innovación

ABANCA Persoal tamén é innovación. O uso dos novos canles e o fluxo de comunicación e información cos nosos clientes é parte do noso ADN.

E non só pensamos nas tecnoloxías de hoxe, senón que estamos a traballar continuamente nas do futuro, porque o futuro hoxe constrúese cada día. E os nosos clientes son parte del.

José Luis Outomuro
Director de ABANCA Persoal Ourense

Coa Banca Móvil de ABANCA, unha das mellor valoradas do mercado, poderás realizar todas as túas xestións cando e onde queiras. Ademais terás acceso a servizos como retirar diñeiro dun caxeiro co móbil ou ABANCA Pay, co que poderás pagar directamente de móbil a móbil.

Disporás de facilidade de acceso ás vantaxes exclusivas de ABANCA Persoal, por suposto coa proximidade do teu asesor ou xestor persoal, pero tamén a través doutros canles como banca móvil, banca electrónica, os caixeiros e as nosas oficinas de ABANCA Persoal.

Introduce o teu número e chamarémoste de contado.
O noso horario de atención é de luns a venres, de 8 da mañá a 10 do serán.