Imaxe

Lanzamos liñas de liquidez especiais e mobilizamos 8.300 millóns para mitigar o impacto do coronavirus

Este plan está dirixido ao tecido empresarial para atender necesidades de financiamento e axudar a preservar o emprego. Tamén anticipamos o cobro de pensións.