Seguro Comercios

Condicións da mediación de seguros

As pólizas de seguros ofertadas nesta web son mediadas por ABANCA Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado S.L., operador de banca-seguros vinculado, con domicilio social en Avenida de la Marina nº 1, 4ª planta, A Coruña, inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, tomo 3321, folio 64, hoja C-38698 y en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el nº OV-0044 y provisto de C.I.F: B-70049630. Con Seguro de Responsabilidad Civil, Capacidad Financiera exigidos por la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.

Póliza de seguros contratada con CASER-Caja de Seguros Reunidos Cía de Seguros y Reaseguros S.A, con CIF A-28013050, con enderezo social na Avenida de Burgos, 109. 28050 (Madrid). Entidade comercializadora: ABANCA Corporación Bancaria S.A. Podes obter máis información na rede de oficinas de ABANCA Corporación Bancaria S.A.

O programa “Mellorámosche a prima” é válido para novas contratacións de Seguro Comercio e Peme coa compañía Caser, feitas entre o 1 de febreiro e o 30 de xuño de 2016. Aplicarase ata un 20% de desconto sobre a prima de Caser para mellorar a prima do seguro actual do cliente, con similares coberturas. Tralo estudo da solicitude por Caser, en caso de que ao aplicar o 20% de desconto non mellorase a prima da actual compañía, podería chegar ata ao 40% de desconto. O desconto aplicado permanecerá en vigor durante toda a vida da póliza. O descuento non se aplicará sobre a prima mínima. Estas condicións non se lle poderán aplicar a pólizas que proveñan de pólizas colectivas, acordos ou convenios.