Menu

Pensando en mercar vivenda en Suíza?

Mercar unha casa ou un piso é, sen dúbida, unha decisión importante. E, que mellor que facelo cun banco especialista en financiamento hipotecario en Suíza, que fala o teu idioma e te entende mellor ca ningún outro?

Se estás pensando en mercar casa en Suíza, con ABANCA poderás contratar presencialmente a hipoteca que mellor se adapta ás túas necesidades. A seguir, podes atopar as distintas hipotecas que ofrecemos.

Por suposto, os nosos xestores especializados en financiamento hipotecario en Suíza acompañarante en todo momento e brindaranche un asesoramento personalizado e á túa medida.

 • suiza-hipoteca-fija

  Hipoteca Fixa

  A Hipoteca Fixa ABANCA ofréceche a tranquilidade de saber o que vas pagar cada mes durante toda a vida do contrato, sen sobresaltos.

  Con ela pagarás a mesma cota desde o inicio ata a fin do contrato e estarás protexido antes as subidas dos xuros que se poidan producir durante a vida do contrato, que pode ser de ata 25 anos.

 • suiza-hipoteca-mixta1

  Hipoteca Variable

  A Hipoteca Variable ABANCA, referenciada ao saron, é unha hipoteca flexible que se adapta aos teus bos tempos. Ademais, este préstamo hipotecario permíteche facer amortizacións extraordinarias por trimestres naturais.

 • suiza-hipoteca-variable

  Hipoteca Mixta

  A Hipoteca Mixta ABANCA adáptase para ofrecerche as mellores condicións.

  Combina a seguridade do tramo fixo, no que o tipo de xuro será sempre o mesmo durante a vida do contrato, cun tramo variable, que che dará a posibilidade de facer amortizacións extraordinarias.

 • icono-ginebra

  Ven á oficina de ABANCA en Xenebra

  Falamos cara a cara? Os nosos xestores especializados asesorarante e resolverán todas as túas dúbidas. Esperámoste!

  Pódesnos chamar ao teléfono 022 592 94 00 ou acudir á nosa oficina de Xenebra de luns a venres,de 8:30 a 12:30 horas e de 13:30 a 17:30 horas.

  Quai des Bergues 27, Case Postale 1283. 1211 Genève 1

  Os meus depósitos están protexidos pola garantía dos depósitos esisuisse?

  Si, ABANCA Corporación Bancaria S.A., sucursal de Xenebra, ten a obriga, como todo banco ou sociedade de valores en Suiza, de asinar a Autorregulación “Convención entre esisuisse e os seus membros”. Os depósitos dos clientes están por tanto asegurados ata un máximo de CHF 100.000 por cliente. Tamén son considerados como depósitos as “obligations de caisse” depositadas no banco emisor a nome do depositante. É esisuisse, cuxo funcionamento está explicado en detalle no enderezo www.esisuisse.ch/fr, quen asegura a garantía dos depósitos en Suiza.

  Mes dépôts sont-ils protégés par la garantie des dépôts esisuisse?

  Oui, ABANCA Corporación Bancaria S.A., succursale de Genève, a l'obligation, comme toute banque et toute maison de titres en Suisse, de signer l’Autorégulation «Convention entre esisuisse et ses membres». Les dépôts des clients sont donc assurés jusqu'à un plafond de CHF 100’000 par client. Sont également considérées comme dépôts les obligations de caisse déposées auprès de la banque émettrice au nom du déposant. C'est esisuisse, dont le fonctionnement est expliqué en détail à l'adresse www.esisuisse.ch/fr, qui assure la garantie des dépôts en Suisse.