Plans de pensións ABANCA

Condicións legais

ABANCA Corporación Bancaria S.A entidade promotora dos plans de pensións individuais ABANCA Corporación Bancaria S.A, está inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, no tomo 3.426 do arquivo, sección xeral, no folio 171, folla C-47803, inscrición 129ª. O seu CIF é A70302039. ABANCA Vida e Pensións, Entidade Xestora Fondos de Pensións. Inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 607 do arquivo, libro 335, sección 3ª, folio 123, folla 3.694, inscrición 1ª. O seu CIF é A15140387.