Menu

Mediación de seguros

As pólizas de seguros ofertadas nesta web son mediadas por ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO S.L. operador de banca-seguros vinculado, con domicilio social en Avenida da Mariña nº 1, 4ª planta, A Coruña, inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 3321, folio 64, folla C-38698 e no Rexistro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións co nº OV-0044 e provisto de C.I.F: B-70049630. Con Seguro de Responsabilidade Civil, Capacidade Financeira esixidos pola normativa de distribución de seguros vixente.

Operador de banca-seguros vinculado a: ABANCA Seguros Generales, ABANCA Vida y Pensiones, AIG, Adeslas, Almudena, Allianz, ARAG, ASEFA, AXA, CASER, CARDIF, Clickseguros, CNP, COFACE, CESCE, DAS, Direct Seguros, Europ Assistance, Expertia, FIATC, Fidelidade, Generali, Helvetia, Hiscox, Liberty, Línea Directa, Metlife, MAPFRE, Musaat, Murimar, Mutua de propietarios, Mutuapesca, Pelayo, Plus Ultra Seguros, Predica, Previsión Mallorquina, Preventiva, REALE, Sanitas, Solunion, Zurich.