Mediación de seguros

As pólizas de seguros ofertadas nesta web son mediadas por ABANCA VIDA E PENSIÓNS DE SEGUROS E REASEGUROS S.A. (SOCIEDADE UNIPERSOAL) CIF: A-15140387. Inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, T. 607, L. 335 da S. 3ª de Sociedades, F. 123, H. 6.694, Ins, 1ª. Domicilio social: Linares Rivas 30, 3º, 15005, A Coruña. Mediador: ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.L., con CIF B-70049630 e domicilio social en Avda. de la Marina 1 – 4º de A Coruña, inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, Tomo 3.321, Folio 64, Folla C-38698, e no Rexistro Administrativo Especial de mediadores de seguros a cargo da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións co nº OV-0044. Con seguro de responsabilidade civil profesional e capacidade financeira necesaria esixidos pola Lei 26/2006 de Mediación de Seguros e Reaseguros privados.

Operador de banca-seguros vinculado a: ABANCA Vida e Pensións, AIG, Adeslas, Almudena, Allianz, ARAG, ASEFA, AXA, CASER, CARDIF, Clickseguros, CNP, COFACE, CESCE, DAS, Direct Seguros, Europ Assistance, Expertia, FIATC, Generali, Helvetia, Liberty, Línea Directa, Metlife, MAPFRE, Musaat, Murimar, Mutua de propietarios, Mutuapesca, Pelayo, Plus Ultra Seguros, Previsión Mallorquina, Preventiva, REALE, Sanitas, Solunion, Zurich.