Menu

Consulta os nosos informes de mercados

O House View de ABANCA

Coñece os fundamentos das nosas estratexias de investimento, a visión de ciclo económico e perspectivas para os mercados da man dos nosos especialistas.

Alpha360 Insights

Poñemos á túa disposición unha análise dos últimos acontecementos da actualidade.

Última actualización: 12/6/2024

ico-suscripcion-boletin-economia

Subscríbete ao noso boletín de mercados

Xa podes recibir periodicamente no teu email o noso boletín de mercados, un documento elaborado polos nosos expertos en investimento e bolsa para clientes coma ti. Nel atoparás a evolución dos índices de renda variable, análises de mercados, as claves macroeconómicas do mes, e moito máis!

Representa vostede a unha entidade que cumpre con MIFID II e co artigo 13 da Directiva Delegada (UE) 2017/593?*

*Que significa isto? Que a entidade que vostede representa presta servizos de xestión de carteiras ou outros servizos de investimento ou auxiliares para os que está prohibida a recepción gratuíta de servizos de investigación ou _ research_ que poidan ser considerados como incentivos.

Para poder acceder a este contido, vostede debería realizar un pago a cambio co fin de evitar que devanditos servizos sexan considerados como incentivos. Con todo, lamentamos informarlle de que ABANCA non presta na actualidade este servizo a cambio dun pago.

Representa vostede a unha entidade que cumpre con MIFID II e co artigo 13 da Directiva Delegada (UE) 2017/593?*

*Que significa isto? Que a entidade que vostede representa presta servizos de xestión de carteiras ou outros servizos de investimento ou auxiliares para os que está prohibida a recepción gratuíta de servizos de investigación ou _ research_ que poidan ser considerados como incentivos.

Representa vostede a unha entidade que cumpre con MIFID II e co artigo 13 da Directiva Delegada (UE) 2017/593?*

*Que significa isto? Que a entidade que vostede representa presta servizos de xestión de carteiras ou outros servizos de investimento ou auxiliares para os que está prohibida a recepción gratuíta de servizos de investigación ou _ research_ que poidan ser considerados como incentivos.

Representa vostede a unha entidade que cumpre con MIFID II e co artigo 13 da Directiva Delegada (UE) 2017/593?*

*Que significa isto? Que a entidade que vostede representa presta servizos de xestión de carteiras ou outros servizos de investimento ou auxiliares para os que está prohibida a recepción gratuíta de servizos de investigación ou _ research_ que poidan ser considerados como incentivos.

Representa vostede a unha entidade que cumpre con MIFID II e co artigo 13 da Directiva Delegada (UE) 2017/593?*

*Que significa isto? Que a entidade que vostede representa presta servizos de xestión de carteiras ou outros servizos de investimento ou auxiliares para os que está prohibida a recepción gratuíta de servizos de investigación ou _ research_ que poidan ser considerados como incentivos.