Moratoria Non Hipotecaria ABANCA

Debido á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, por parte do Goberno de España adoptáronse diversas medidas para facer fronte ao impacto económico e social, mantendo como prioridade a protección das familias, os profesionais e os empresarios.

Así, no BOE do 1 de abril publicouse o Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, en virtude do cal se estableceron medidas conducentes a permitir a moratoria derivada de todo préstamo/crédito sen garantía hipotecaria contratado por unha persoa física (incluídos empresarios ou profesionais) que padecen extraordinarias dificultades de pago como consecuencia da crise do COVID-19, (en diante a Moratoria Non Hipotecaria Legal).

Pola súa banda, a Confederación de Caixas de Aforro (CECA) e a Asociación Española de Banca (AEB), promoveron iniciativas sectoriais, ás que se adheriu ABANCA, que son adicionais e complementarias das medidas adoptadas polo Goberno. Entre estas medidas, atópase a posibilidade de acollerse a unha Moratoria Non Hipotecaria (en diante a "Moratoria Non Hipotecaria Sectorial"), que poderá chegar a ser complementaria da Moratoria Non Hipotecaria Legal ou unha alternativa desta.

Para que poidas acollerte á Moratoria Non Hipotecaria Sectorial, deberás solicitar con carácter previo a Moratoria Non Hipotecaria Legal, e unha vez finalizada (na actualidade, 3 meses), poderás acollerte á Moratoria Non Hipotecaria Sectorial, ata un prazo máximo que, sumado ao da Moratoria Non Hipotecaria Legal, non supere o máximo previsto de 6 meses.

Se solicitando a Moratoria Non Hipotecaria Legal, non podes acollerte a ela por non cumprir todos os requisitos; pero se cumpres, os da Moratoria Non Hipotecaria Sectorial, poderás beneficiarte desta última desde o momento da data efectiva de Solicitude e polo prazo máximo indicado de 6 meses.

Polo exposto, como poderás comprobar tes a posibilidade de solicitar unha Moratoria Non Hipotecaria Legal, unha Moratoria Non Hipotecaria Sectorial ou ambas, a condición de que cumpras as condicións e achegues a documentación correspondente esixida en cada caso.

Pica nas seguintes ligazóns para obter máis información.

Para saber máis...

dúbidas

DOCUMENTACIÓN