Seguro Auto

Mediación de seguros

Prima media de contratación das pólizas comercializadas por ABANCA Seguros no primeiro trimestre de 2016. A cota variará en función da modalidade de seguro contratada, condicións do tomador/asegurado do seguro e da persoa ou obxecto a asegurar. As tarifas dos seguros están suxeitas ás normas de subscrición establecidas pola compañía aseguradora.

As pólizas de seguros ofertadas nesta web son mediadas por ABANCA Mediación, Operador de Seguros Vinculado S.L., inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 3092, folio 73, folla C-38698. Tamén está inscrita no Rexistro Especial de Mediadores da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións co nº OV-0044. E ten o seguro de responsabilidade civil e capacidade financeira que esixe a Lei 26/2006 de Mediación de Seguros e Reaseguros Privados. O seu CIF é B-70049630.

Operador de banca-seguros vinculado a: ABANCA Vida e Pensións, AIG, Adeslas, Almudena, Allianz, ARAG, ASEFA, AXA, CASER, CARDIF, Clickseguros, CNP, COFACE, CESCE, DAS, Direct Seguros, Europ Assistance, Expertia, FIATC, Generali, Helvetia, Liberty, Línea Directa, Metlife, MAPFRE, Musaat, Murimar, Mutua de propietarios, Mutuapesca, Pelayo, Plus Ultra Seguros, Previsión Mallorquina, Preventiva, REALE, Sanitas, Solunion, Zurich.