Menu

Alpha360 é o modelo de investimento de ABANCA que aplicamos aos nosos servizos de xestión discrecional de carteiras e asesoramento.

Emprega unha metodoloxía propia e diferencial baseada nun esquema de rede neuronal que combina o capital humano coa intelixencia artificial.

Alpha360 emprega procesos flexibles, dinámicos, transversais e homoxéneos que logran a xeración continua de ideas de investimento adaptadas ao perfil de cada cliente. Trátase dun modelo circular que prima a sinxeleza e o carácter escalable e que se adapta a calquera tipo de activos, de perfís, de momentos do ciclo e a todas as rexións e áreas.

Xestión de carteiras ALPHA para todo o ciclo vital

Un modelo circular que prima a sinxeleza e o carácter escalable

modelo-circular-gal

Achegamos valor no momento clave

 • ico-proceso-red-neuronal

  Xeración de ideas

  As redes neuronais xeran ideas de investimento e intentan reducir o ruído do mercado

 • ico-proceso-equipo-analisis

  Valoración das teses de investimento

  O noso equipo analiza e valora as posibilidades de cada tese de investimento

 • ico-proceso-equipo-asset-management

  Implementación de ideas

  A formulación de algoritmos permítelle ao equipo de Asset Management (Xestión de Activos) a implementación de ideas de investimento

 • ico-proceso-equipo-ejecucion

  Para todas as carteiras

  O noso equipo executa as operacións para todas as carteiras de investimento

House View e distribución de activos adaptados ao cliente

Representa vostede a unha entidade que cumpre con MIFID II e co artigo 13 da Directiva Delegada (UE) 2017/593?*

 • Que significa isto? Que a entidade que vostede representa presta servizos de xestión de carteiras ou outros servizos de investimento ou auxiliares para os que está prohibida a recepción gratuíta de servizos de investigación ou _ research_ que poidan ser considerados como incentivos.

Para poder acceder a este contido, vostede debería realizar un pago a cambio co fin de evitar que devanditos servizos sexan considerados como incentivos. Con todo, lamentamos informarlle de que ABANCA non presta na actualidade este servizo a cambio dun pago.

asset-allocation-gal

Un método integrado na cultura corporativa de ABANCA

 • ico-valores-innovacion

  Innovación

  Combina algoritmos e intelixencia artificial coa valoración dos nosos analistas

 • ico-valores-confiabilidad

  Confiabilidade

  É un modelo de investimentos dinámico con quince anos de evolución

 • ico-valores-calidad

  Calidade

  Axilidade e independencia na análise e na toma de decisión

 • ico-valores-responsabilidad

  Responsabilidade

  E cun obxectivo claro, a preservación rendible e sostible do capital

Máis información

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (ABANCA) advirte que toda a información publicada nesta sección foi elaborada por ABANCA tomando como fonte para determinados contidos a terceiros, e elaborouse sen tomar en conta a información persoal e específica do usuario, polo que en ningún caso representa opinión, estimación, predición, recomendación ou asesoramento en materia de investimento por parte de ABANCA nin de terceiros.

A información proporciónase exclusivamente a efectos informativos e publicitarios sen que poida estimarse como elemento determinante para a toma de decisións por parte do usuario, xa que non constitúe un indicador fiable de resultados futuros. ABANCA non responderá polas perdas, directas ou indirectas, ocasionadas polo uso da información aquí exposta. Queda completamente prohibida a reprodución ou distribución da información aquí contida por calquera medio sen a previa autorización de ABANCA.

A adquisición de instrumentos financeiros conleva riscos de diversa tipoloxía que deben ser asumidos polo investidor e que poden conlevar perdas no capital investido polo investidor, podendo supoñer a perda total do capital investido.

A natureza e alcance do risco dependerá do tipo de instrumento. A modo de resumo, os principais riscos que debe asumir un investidor son os seguintes: de prezo, de cambio de divisas, de crédito, de interese e de falta de liquidez. Outros riscos atenden a moi diversas orixes e circunstancias: contornas políticas, económicos e sociais en xeral.

Atopa toda a información sobre o modelo de banca responsable e sostible de ABANCA, así como sobre a Política de Investimento Responsable e Integración de Riscos de Sostibilidade e a Declaración sobre Principais Impactos Adversos na Sostibilidade.