Moitos dos nosos clientes xa se benefician do Programa Servizos ABANCA, de forma automática e sen facer nada. Como podes facelo ti tamén? Sempre que cumpras uns requisitos moi sinxelos que che explicamos máis abaixo, non pagarás polas operacións e servizos bancarios máis habituais: comisións de mantemento e administración de contas, transferencias, retiradas en caixeiros, tarxetas, cheques…

É a nosa forma de agradecer a túa confianza. Pola nosa banda, mantemos o noso compromiso de seguir traballando co obxectivo de ofrecer o mellor servizo e a maior calidade a todos os nosos clientes.

Comproba o teu caso

Nivel Requisitos Comisión de administración e mantemento da conta Tarxeta de débito/crédito(3) Sacar diñeiro con tarxeta de débito Transferencias nacionais e comunitarias en euros, non urxentes Ingreso de cheques nacionais en euros Outros beneficios

Plus

Se tes:

 • Saldo vista medio mensual de polo menos 500€ atribuídos a cada titular
 • Tes unha das domiciliacións en ABANCA e (1)
 • Tes un dos produtos en ABANCA (2)

0€

0€ Si se realizan 24 compras nos 12 meses anteriores ao cobro. Autónomos: 1 tarxeta de débito o crédito Micropymes: 1 tarxeta de crédito

Aplican as condicións estándar da Entidade

(4)

0€ Transferencias individuais SEPA non urxentes por banca electrónica, banca móbil, orde periódica e ficheiro

0€

 • Pagamento de nómina a través de banca electrónica e ficheiro
 • Tarxeta Só Ingresos

Premium

Se tes:

 • Saldo vista medio mensual de polo menos 500€ atribuídos a cada titular
 • Tes unha das domiciliacións en ABANCA e (1)
 • Tes dous produtos en ABANCA (2)

0€

0€ Autónomos: 1 tarxeta de débito y 1 de crédito Micropymes: 1 tarxeta de crédito

0€ En todos os caixeiros ABANCA. Fóra de Galicia, en caixeiros Euro 6000, Euronet, Sabadell, Bankinter, Caja de Arquitectos, Caja Ingenieros e Euro Automatic Cash. Fóra de España, en calquera caixeiro. (5)(6)

0€

0€

 • Pagamento de nómina a través de banca electrónica e ficheiro
 • Tarxeta Só Ingresos
 • Tarifa bonificada pola xestión de cobro de recibos e por operacións nos teus TPVs
 • Servizo de avisos por SMS ou email

(1) Domiciliacións en ABANCA

 • Seguro social por importe mínimo de 50€ ao mes
 • Mutualidade profesional de polo menos 100€ ao mes
 • Pago de polo menos 2 nóminas no último mes, por un importe agregado superior a 600€
 • Pago de impostos (modelos 111, 130, 131, 200, 202 e 303), polo menos un imposto en 2 dos 6 últimos meses (consulta outros modelos nas bases)
 • Ter domiciliada a axuda da Política Agraria Común (PAC) e recibir, polo menos, un abono nos últimos 12 meses naturais anteriores

(2) Produtos en ABANCA

 • Ser titular dun saldo medio mensual en fondos de investimento, valores, seguros de aforro ou plans de pensións de polo menos 2500€ atribuídos a cada titular
 • Ser titular dun saldo medio mensual en produtos de activo de polo menos 10.000€ atribuídos a cada titular
 • Ser titular dun TPV con facturación superior aos 6000€ nos últimos 12 meses
 • Ser titular dunha tarxeta de débito ou crédito para Autónomos. No caso de Micropemes, ser titular dunha tarxeta de crédito. En ambos os casos, con polo menos 24 compras nos últimos 12 meses ou a cantidade proporcional ao tempo transcorrido desde a súa contratación.
 • Ter un seguro mediado por ABANCA (6)
 • Manter dereitos consolidados de polo menos 8000€ en plans de pensións individuais de ABANCA ou achegas totais máis de 900€ nos últimos 12 meses naturais(3) Beneficio aplicable a todas as marcas e tipos de tarxetas de débito e crédito con independencia da conta na que estean domiciliadas, coa excepción de: Visa Platinum e Prepago, Mastercard ABANCA Privada, tarxetas moedeiro transporte/cidadá, tarxeta telepeaxe e tarxeta de débito de autorizado.

(4) 5 retiradas ao mes en caixeiros fóra de Galicia (Euro 6000, Euronet, Sabadell, Bankinter, Caja de Arquitectos, Caja Ingenieros e Euro Automatic Cash). E todos os caixeiros ABANCA.

(5) Para clientes residentes en territorio nacional. Nas disposicións efectuadas fóra de España algunhas entidades poderán aplicar unha taxa de recargo polo uso dos seus caixeiros. Nas disposicións en moeda diferente ao euro aplicarase a comisión de cambio de divisa establecida no contrato da tarxeta.

(6) Sen prima mínima, excepto seguros de protección integral de tarxetas e seguro de vida por accidentes ON- OFF que deberán ter un un importe mínimo da prima de 9€ ao mes.