Seguro Pymes

Mediación de seguros

As pólizas de seguros ofertadas nesta web son mediadas por ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO S.L. operador de banca-seguros vinculado, con domicilio social en Avenida da Mariña nº 1, 4ª planta, A Coruña, inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 3321, folio 64, folla C-38698 e no Rexistro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións co nº OV-0044 e provisto de C.I.F: B-70049630. Con Seguro de Responsabilidade Civil, Capacidade Financeira esixidos polo Real Decreto-lei 3/2020 sobre a distribución de seguros.

Póliza de seguros contratada con CASER-Caja de Seguros Reunidos Cía de Seguros y Reaseguros S.A, con CIF A-28013050, con enderezo social na Avenida de Burgos, 109. 28050 (Madrid). Entidade comercializadora: ABANCA Corporación Bancaria S.A. Podes obter máis información na rede de oficinas de ABANCA Corporación Bancaria S.A.